O NÁS

Jsme stavební společnost působící v chomutovském regionu. Spokojení klienti jsou důkazem naší snahy.

SLUŽBY

Zabýváme se výstavbou, udržováním a prováděním úprav průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb.

CERTIFIKACE

Jedním z našich dlouhodobých cílů je ochrana zdraví a bezpečnost práce našich zaměstnanců.

REFERENCE

Jedním z našich hlavních cílů je nalezení společné cesty ke spokojenosti zákazníka.

VÍTEJTE U PROFESIONÁLŮ


 

Společnost JETCON spol. s r. o. byla založena jako právnická osoba v roce 1995 a od svého založení se zabývá realizací investičních stavebních celků, rekonstrukcí a výstavbou technologických budov, inženýrských sítí, systémů požární odolnosti objektů, sanací konstrukčních prvků a všeobecně pozemním a vodohospodářským stavitelstvím.

Zrealizovali jsme úspěšně celou řadu rozsáhlých a náročných zakázek pro přední investory. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky se řadí energetické společnosti (ČEPS a.s., ČEPS Invest a.s., ČEZ a.s.), nejvýznamnější technologicko-montážní společnosti (PROFI EMG s.r.o., SAG Elektrovod, a.s., EGEM s.r.o., ENGIE Services a.s., NIONEX a.s.) a další významné společnosti (Povodí Ohře, státní podnik, UNIPETROL RPA, s.r.o., BETVAR a.s.).

V energetice se pohybujeme již od roku 1995. Jsme v registru kvalifikovaných firem společností ČEZ a.s. a ČEPS a.s. Podílíme se na rozvoji energetického průmyslu ve spolupráci s našimi nejvýznamnějšími partnery, např. mediální propagace energetiky na stránkách dvouměsíčníku Svět průmyslu.

Disponujeme dostatečným počtem odborně kvalifikovaných kmenových zaměstnanců, strojovým a vozovým parkem a stabilním zázemím zařízení staveniště se skladovací halou o celkové výměře cca 1,8 ha v Tušimicích v areálu SD a.s. (50°23’15.5″N 13°20’52.8″E).

   

 

Politika IMS

kvality a ochrany životního prostředí 
(ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006)

Rozsah systému:
Výstavba, udržování a provádění úprav obytných a průmyslových stavebních objektů. Realizace bouracích prací ve stavebnictví. Opravy ocelových konstrukcí – stožárů.

Popis činnosti:
Hlavní činností firmy jsou stavební výkony v průmyslovém odvětví – především energetika. Stěžejní zakázky zahrnují rekonstrukce polí a technologických budov energetických rozvoden vč. nezbytné infrastruktury, opravy rozvodných sítí. Na oblasti pomocné výroby se firma zaměřuje na údržbu průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb.

Všeobecné zásady organizace

 • Etika podnikání a důsledné dodržování příslušných právních předpisů. Dodržování ostatních závazných požadavků, které se na organizaci vztahují.
 • Zaměření na neustálé zvyšování výkonu a efektivity, a to zejména uplatněním systémových požadavků a hodnocením výkonu jednotlivých procesů.
 • Prosazování profesionální týmové práce na všech úrovních organizace.

Standardy řízení kvality

 • Nastavení parametrů pro všechny ukazatele kvality důležité pro zákazníka a to od surovin, přes výrobu, skladování až po expedici.
 • Každý zaměstnanec na jakékoliv funkční pozici odpovídá za kvalitu odvedené práce.
 • Našimi obchodními partnery jsou dodavatelé s ověřenou kvalitou a schopnostmi.
 • Nasloucháme názorům a požadavkům našich zákazníků a partnerů.
 • Investujeme do rozvoje technologií a procesů.

Digitální strategie

Digitální strategie je dlouhodobý plán činností v oblasti digitálních médií vedoucí k tomu, že firma dosáhne svých cílů. Tvorba digitální strategie je pak především systematický proces, který zahrnuje nesčetné množství všech relevantních analýz, jejich evaluaci a prioritizaci závěrů z nich plynoucích.

 • Šifrování
 • Elektronická komunikace
 • Zabezpečení
 • Implementace GDPR

Přístup k životnímu prostředí a ochraně zdraví

 

 • Usilujeme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí a posilujeme systém prevence znečišťování.
 • Neustále zlepšujeme systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.
 • Investujeme do nových technologií podporující ekologický provoz, zejména pak snižování spotřeby energií, neobnovitelných zdrojů, vody, ale také snižováním celkového objemu odpadů.
 • Všichni zaměstnanci jsou neustálou osvětou vedeni k zvyšování kvality životního prostředí a uvědomění si své role v životním prostředí.
 • Prioritou je respektování základních lidských práv založené na bezpečném pracovním prostředí pro všechny naše zaměstnance a smluvní partnery.

Vítejte na stránkách firmy JETCON spol. s r.o., stránky neustále vyvíjíme, proto Vás prosíme o shovívavost. Děkujeme