logo JETCON spol. s r.o.

JETCON spol. s r.o.

VÍTEJTE U PROFESIONÁLŮ


Společnost JETCON spol. s r. o. byla založena jako právnická osoba v roce 1995 a od svého založení se zabývá realizací investičních stavebních celků, rekonstrukcí a výstavbou technologických budov, inženýrských sítí, systémů požární odolnosti objektů, sanací konstrukčních prvků a všeobecně pozemním a vodohospodářským stavitelstvím.

Zrealizovali jsme úspěšně celou řadu rozsáhlých a náročných zakázek pro přední investory. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky se řadí energetické společnosti (ČEZ a.s., ČEPS a.s. a nejvýznamnější technologicko-montážní společnosti), města, obce, družstva a další soukromí i veřejnoprávní investoři.

V energetice se pohybujeme již od roku 1995. Jsme v registru kvalifikovaných firem společností ČEZ a.s. a ČEPS a.s. Podílíme se na rozvoji energetického průmyslu ve spolupráci s našimi nejvýznamnějšími partnery, např. mediální propagace energetiky na stránkách dvouměsíčníku Svět průmyslu.

Disponujeme dostatečným počtem odborně kvalifikovaných kmenových zaměstnanců, strojovým a vozovým parkem a stabilním zázemím zařízení staveniště se skladovací halou o celkové výměře cca 1,8 ha v Tušimicích v areálu SD a.s.

Politika IMS

kvality a ochrany životního prostředí
(ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006)

Rozsah systému:
Výstavba, udržování a provádění úprav obytných a průmyslových stavebních objektů. Realizace bouracích prací ve stavebnictví. Opravy ocelových konstrukcí - stožárů.

Popis činnosti:
Hlavní činností firmy jsou stavební výkony v průmyslovém odvětví - především energetika. Stěžejní zakázky zahrnují rekonstrukce polí a technologických budov energetických rozvoden vč. nezbytné infrastruktury, opravy rozvodných sítí. Na oblasti pomocné výroby se firma zaměřuje na údržbu průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb.

Všeobecné zásady organizace

 • Etika podnikání a důsledné dodržování příslušných právních předpisů. Dodržování ostatních závazných požadavků, které se na organizaci vztahují.
 • Zaměření na neustálé zvyšování výkonu a efektivity, a to zejména uplatněním systémových požadavků a hodnocením výkonu jednotlivých procesů.
 • Prosazování profesionální týmové práce na všech úrovních organizace.

Standardy řízení kvality

 • Nastavení parametrů pro všechny ukazatele kvality důležité pro zákazníka a to od surovin, přes výrobu, skladování až po expedici.
 • Každý zaměstnanec na jakékoliv funkční pozici odpovídá za kvalitu odvedené práce.
 • Našimi obchodními partnery jsou dodavatelé s ověřenou kvalitou a schopnostmi.
 • Nasloucháme názorům a požadavkům našich zákazníků a partnerů.
 • Investujeme do rozvoje technologií a procesů.

Přístup k životnímu prostředí a ochraně zdraví

 • Usilujeme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí a posilujeme systém prevence znečišťování.
 • Neustále zlepšujeme systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.
 • Investujeme do nových technologií podporující ekologický provoz, zejména pak snižování spotřeby energií, neobnovitelných zdrojů, vody, ale také snižováním celkového objemu odpadů.
 • Všichni zaměstnanci jsou neustálou osvětou vedeni k zvyšování kvality životního prostředí a uvědomění si své role v životním prostředí.
 • Prioritou je respektování základních lidských práv založené na bezpečném pracovním prostředí pro všechny naše zaměstnance a smluvní partnery.


HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI


Výstavba, udržování a provádění úprav průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb:

 • výstavby, rekonstrukce a opravy budov občanské vybavenosti
 • průmyslové, inženýrské a energetické stavby
 • zakládání staveb (zděné, betonové, kovové a dřevěné konstrukce)
 • sanace betonových konstrukcí
 • střechy a zateplování budov
 • zemní a výkopové práce, rovnání a stahování rovinných i svažitých terénů, konečné úpravy
 • opravy a rekonstrukce ocelových konstrukcí, antikorozí ochrana, nátěry
 • demoliční práce, eko likvidace, rekoperace

Včetně souvisejících činností:

 • vodoinstalační, topenářské a kanalizační práce
 • zámečnická výroba
 • izolace, montáže SDK dílců, protipožární ucpávky
 • podlahářské práce
 • malířské a natěračské práce
 • další oblasti PSV